Ciper

Evropsko izobraževanje Erasmus+ KA 101(za učitelje posameznike) z naslovom Facing behavioral problems – indiscipline, racism and bullying in the classroom (Spoprijemanje z vedenjskimi težavami – nedisciplino, rasizmom in nasiljem v razredu), ki se ga je udeležila učiteljica Monika Hajdinjak je potekalo od 15. do 21. julija 2019. Vključevalo je širok spekter pridobitve kompetenc. Izobraževanje je med drugim ponujalo tudi avtentično spoznavanje Cipra in njegove bogate zgodovine, predvsem mesta Limassol z okolico. Potekalo je v organizaciji izobraževalne agencije EDUculture na Cipru, v konferenčni sobi hotela Pefkos City Hotel v Limassolu.

Cilji učne mobilnosti so:

– izboljšanje učnih kompetenc,

– povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,

– povečanje iniciativnosti in podjetništva,

– povečanje samozavesti in samospoštovanja,

– izboljšanje jezikovnih sposobnosti,

– povečanje medkulturne zavesti,

– aktivnejše sodelovanje v družbi,

– boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,

– povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Dostopnost