Učitelji za starše

Na uvodnem roditeljskem sestanku v četrtek, 12.9.2019 je koordinator projekta Erasmus+ KA101 Vid Ismajlovič prisotnim staršem predstavil odobreni projekt z naslovom: »Po korakih v svet za boljšo prihodnost naših otrok« (Taking steps into the world for a better future of our children).

Staršem so bile predstavljene mobilnosti vseh zaposlenih, cilji projekta in kakšni bodo učinki projekta na učence. Predstavljene so bile tudi druge aktivnosti na področju mednarodnega izobraževanja in sodelovanja (Erasmus+ KA229 in eTwinning projekti).

Dostopnost