Berlin

Učiteljica nemščine Lea Skrivanek je bila ena od dveh prvih učiteljic Osnovne šole Cankova, ki se je udeležila mednarodnega izobraževanja. V Berlinu se je od 1.7. do 6.7.2019 za potrebe pouka izobraževala na seminarju s temo: Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer.

Izobraževanje v Berlinu je bilo sestavljeno iz dveh delov:

– CLIL: integrativni pristop učenja tujega jezika z integracijo v vsakdanje situacije in okolje (kot učna metoda).

– Poglabljanje znanja nemškega jezika, jezikovni trening za višji nivo znanja. Pridobivanje jezikovnih, kulturnih in zgodovinskih kompetenc (deželoznanstvo).

Izobraževanja se je udeležilo veliko učiteljev in študentov iz različnih držav, ki so bili razdeljeni glede na raven znanja.

Dostopnost