EDUvision

Novembra 2019 se je učiteljica Monika Hajdinjak udeležila mednarodne konference EDUvision v Ljubljani, kjer se je predstavila s strokovnim člankom: Z izkušnjo učne mobilnosti v tujini za zmanjšanje vedenjskih
težav v razredu, ki ga najdete na spodnji povezavi.

http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf

Dostopnost